TrustWeaver utser Pagero till Premium Partner

Pagero har utsetts till Premium Partner av TrustWeaver, en ledande molnbaserad leverantör av compliance services (tjänster för regelefterlevnad) för e-fakturor och andra affärskritiska dokument. Utmärkelsen ger Pagero ett antal förmåner som hjälper oss att stärka vår position som en leverantör med ett av marknadens starkaste erbjudanden av e-fakturatjänster som uppfyller lokala moms- och arkiveringsregler.

TrustWeavers Premium Partners åtar sig att göra arbetet med compliance till en helt integrerad del av sitt erbjudande. Som ett resultat av detta kan företag lita på att e-fakturor som hanteras av dessa tjänsteleverantörer uppfyller alla lagar gällande bland annat integritet, autenticitet, skatteadministrering och arkivering i mer än 55 länder.

– TrustWeavers tjänster är centrala komponenter för alla företag med behov av arbeta med compliance och vi är stolta över att ha utsetts till deras Premium Partner, säger Fredrik Rosenqvist, VP Partner & Alliances, Pagero. Vi har arbetat med TrustWeaver ända sedan vi började erbjuda tjänster för att e-fakturera mellan länder och denna utmärkelse är en tydlig bekräftelse på vad vi har åstadkommit tillsammans.

– Vi utsåg Pagero till Premium Partner efter en grundlig analys baserad på flera kriterier, som bland annat förmåga att leverera, graden av integration mellan våra tjänster och leverantörens generella förståelse för den globala utvecklingen inom området, säger Stina Treven, CEO TrustWeaver. Denna utmärkelse är ett tydligt budskap till marknaden att våra Premium Partners inte bara är teknikleverantörer utan erbjuder ett helhetskoncept som ger deras kunder stor affärsnytta.

Om oss

Pagero kopplar samman affärssystem (till exempel ekonomi-, order- och inköpssystem) digitalt med varandra. Våra e-order-, e-faktura- och e-betalatjänster hjälper företag att effektivisera sin verksamhet genom hela processen från order till betalning. Våra e-order- och e-fakturatjänster levereras i molnet via vårt nätverk Pagero Online. Tjänsterna är oberoende av affärssystem, bransch och transaktionsvolym och passar därför alla typer av företag. Vi har över 20 000 kunder i 50 länder och vi når 1 100 000 företag och organisationer världen över.

Prenumerera