Bättre vägar, säker energiförsörjning och låga avgifter – viktigt för Värmlands företagare

Industrins konkurrenskraft har stor påverkan på den värmländska arbetsmarknadens utveckling. Riksdagskandidaten Pål Jonson (M) har gjort över 40 företagsbesök i Värmland under det gånga året. Högst på önskelistan bland företagen står bättre infrastruktur, en säker energiförsörjning och låga arbetsgivaravgifter. 

      Värmland lever till stor del på en framgångsrik industri och det är den industrin som finansierar vår välfärd, den kopplingen är viktig att förstå. Ska vi ha möjlighet att upprätthålla och förbättra vår välfärd behöver vi skapa förutsättningar för att våra värmländska företag ska kunna växa, säger Pål Jonson (M).

Det är med den utgångspunkten Pål Jonson gjort sina företagsbesök i Värmland – för att lyssna på vad företagen behöver för att växa.

      Det sammantagna intrycket efter mina dryga 40 företagsbesök är att företagsklimatet alltid går att förbättra. Osäkerhet kring den framtida energiförsörjningen, höga arbetsgivaravgifter, dåligt vägunderhåll och långa handläggningstider är sådant som ofta har lyfts av företagen i våra samtal. Det är frågor som jag som politiker tar på allvar, säger Pål Jonson.

Konkreta förslag
Med sin bakgrund i industrin som utgångspunkt har Pål Jonson lanserat två förslag på hur han vill stärka det värmländska näringslivet och företagsklimatet. Förslagen är inriktade på att stärka infrastrukturen gentemot Norge och hur man kan utveckla samarbetet mellan akademin, politiken och näringslivet.

– Företagen efterfrågar just detta och därför är båda förslagen presenterade och förankrade hos respektive departement. Alla mina företagsbesök vore poänglösa om jag som riksdagskandidat inte presenterade konkreta förslag på hur jag vill hjälpa dem, det borde fler politiker göra, säger Pål Jonson.


Förslag/Rapporter:

http://varmland.moderat.se/wp-content/uploads/2014/08/S%C3%A4kerhetsb%C3%A4ltet.pdf

http://varmland.moderat.se/wp-content/uploads/2014/05/N%C3%A4rheten-till-Norge-ett-v%C3%A4rde-att-v%C3%A4rna-f%C3%B6r-v%C3%A4stra-V%C3%A4rmland.pdf

För mer information kontakta:
Pål Jonson:  073-4206639
Carl Albinsson: 076-8478495

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar