Flaggningsmeddelande

Smart Energy Sweden Group AB (publ) har förvärvat samtliga Edshultshall Holding AB:s aktier i Pallas Group. Totalt 1 200 000 A aktier och 2,031,808 B aktier. Tillträde till aktierna skedde 19 november.

Därmed är Smart Energy största aktieägare i Pallas Group AB. Mer info om transaktionen finns publicerat i tidigare PM daterat 30/9.

Transaktionen har genomförts utanför marknaden.

………………………………………………………………………………….

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Prenumerera