FÖRÄNDRAD SYSSELSÄTTNING FÖR FARTYGEN

Nuvarande sysselsättningsavtal för fartygen löper ut 31 Maj 2018 och fartygen kommer istället för att transportera bränslen för koncernbolaget Smart Energy nu att transportera för Topoil AB samt Unioil Supply AS.

Fartyget Pallas Glory kommer att från 1 juni 2018 transportera fartygsbränslen för oljebolaget Unioil Supply AS med fokus på transporter av bränslen till andra fartyg.

Fartyget Pallas kommer att från 1 juni 2018 att transportera fartygsbränslen för oljebolaget Topoil AB med fokus på transporter av bränslen till andra fartyg.

Båda avtalen är ingångna på marknadsmässiga villkor för en längre tidsperiod.

Koncernbolaget Smart Energy kommer istället att hyra in betydligt större tankfartyg på spotmarknaden för transport av dess bränslen och har därför beslutat att inte fortsätta att hyra in Pallas och Pallas Glory.

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl.12:00 CET.

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se 

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 551

Prenumerera

Dokument & länkar