PALLAS: FÖRTYDLIGANDE AVSEENDE PRESSMEDDELANDE DISTRIBUERAT KL 12:00 IDAG 25/5 2018

Pallas Group AB (Pallas) har valt att förtydliga med kompletterande information utöver den info som distribuerades till marknaden klockan 12.00 idag. 

FARTYGET PALLAS GLORY

Pallas Glory har sedan 2/12 2016 sysselsatts i ett timecharteravtal för koncernbolaget Smart Energy, detta avtal löper ut 31 maj 2018. För mer information hänvisas till pressmeddelande publicerat 2 december 2016. 

Pallas Group AB (Pallas) och dess fartyg Pallas Glory kommer istället att från och med 1 juni 2018 nyttjas av Unioil Supply AS i ett längre sysselsättningskontrakt (timecharteravtal) som löper till och med 19/11 2018 med option till förlängning i ytterligare 6 månader i Unioil´s favör.

Avtalet är ingånget på marknadsmässiga villkor gällande rate och i övrigt branschmässiga villkor.

FARTYGET PALLAS

Pallas har sedan 2/12 2016 sysselsatts i ett timecharteravtal för koncernbolaget Smart Energy. Detta avtal löper ut 31 maj 2018. För mer information hänvisas till pressmeddelande publicerat 2 december 2016. 

Fartyget Pallas kommer att från och med 1 juni 2018 istället nyttjas av Topoil AB i ett längre sysselsättningskontrakt (timecharteravtal) som löper till och med 31/1 2019.

Detta avtal är ingånget på marknadsmässiga villkor gällande rate och i övrigt branschmässiga villkor. 

Sysselsättningsgraden blir 100% för både Pallas och Pallas Glory från 1 juni 2018, precis som i de avtal som löper ut 31 maj.  

”Det är positivt att vi i denna för tillfället mycket konkurrenssatta marknad för mindre tankfartyg som vi är i nu ändå kan lyckas ingå avtal för bolagets båda fartyg med motparter av första klass” kommenterar Styrelseordförande Fredrik Johansson.  

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl.17:30 CET.

………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson 

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se  

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 551Prenumerera

Dokument & länkar