PALLAS FÖRHANDLAR OM FARTYGSFÖRVÄRV

Pallas Group AB(publ) är i förhandling med Medallion Reederei Gmbh. beläget i Oldenburg(Tyskland), om att av dem förvärva bunkerfartyget MT SP DUBLIN med tillhörande sysselsättningskontrakt för Bominflot/Bunkers Gibraltar.

Fartyget är byggt 2009 och är ett modernt tankfartyg utrustat för att utföra bunkringsoperationer. Lastförmågan är ca 3700 ton.

Båda parter har under en längre tid diskuterat att utföra denna affär och detta har nu resulterat i ett LOI(letter of intent).

LOI avtalet innehåller förbehåll såsom att båda parternas husbanker skall godkänna affären samt godkännande av styrelsen i Pallas Group respektive Medallion Reederei.

Parternas målsättning är att affären skall vara slutförd innan 30 juni i år.

Pris och övriga villkor för affären kan ej kommuniceras i nuläget pga att förhandlingarna pågår.

North Sea Tankers i Rotterdam är ansvariga för diskussionerna mellan Bominflot/Bunkers Gibraltar och Pallas Group.

” Det är oerhört glädjande att kunna kommunicera en sådan här positiv nyhet. Då Pallas redan har Bominflot/Bunkers Gibraltar som kund så känns denna affär helt rätt. Nu har bolaget en hektisk tid framför sig med att ro hem förvärvet av SP DUBLIN samt att fortsätta arbetet med det nybyggnadsprojekt som pågått en längre tid tillsammans med Akdeniz Shipyard. Pallas fortsätter därmed sin strategi att kunna leverera kostnadseffektiva bunkerfartyg med högsta prestanda när det gäller teknik, miljö samt besättning.”

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik JohanssonTel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger tre fartyg. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North,  antalet  aktieägare är ca 1200. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission. 

Prenumerera