PALLAS FÖRLÄNGER TC-AVTAL MED THUNBOLAGEN

Pallas Group och Thunbolagen har förlängt timecharteravtalet för MV Pallas Ocean som löpte ut 31 januari 2013. Avtalet löper nu t.o.m. 31 december 2013.

MV Pallas Ocean kommer att fortsätta transportera bulklaster för Thunbolagens industrikunder, framförallt Akzo Nobel.

Detta blir sjätte året som MV Pallas Ocean seglar för Thun i Pallas ägo. Parterna har också kommit överens om en 4% ökning av TC-hyran från föregående år vilket är betydligt mer än index.

Fredrik Johansson

VD

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger tre fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Prenumerera