Pallas Group – Kallelse till Årsstämma.

Härmed kallas Ni till årsstämma i Pallas Group AB(publ). Årsstämman kommer att äga rum den 3 december 2015, Kl 13:00 på Folkets Hus i Göteborg, Olof Palmes Plats 3, 413 04 Göteborg.

Hela kallelsen finns att läsa på www.pallasgroup.se fr.o.m. den 5 november 2015.

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

www.pallasgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar