Pallas Group AB(publ) senarelägger publicering av Q1

Styrelsen har beslutat att senarelägga publiceringen utav kvartalsrapport 1 (Q1) .

Nytt datum för publicering blir 30 november.

Fredrik Johansson

VD

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-135028

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett sjölogistikbolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två fartyg .Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Prenumerera