PALLAS GROUP INGÅR NYTT AVTAL MED SIN HUVUDBANK

Pallas Group AB har efter förhandlingar ingått ett nytt avtal med dess huvudbank som är finansiär till koncernens fartygskrediter.
Avtalet innebär att tidigare låneavtal förlängs t.o.m. 2018-06-30. med ett flertal tillägg, så kallade covenanter.

Bl.a. så gör banken en nedskrivning på den sammanlagda krediten motsvarande en summa av 5mkr (0,5MEuro) och behåller samma räntemarginal som tidigare.
Pallas gör som motprestation en extra amortering motsvarande en summa av 5mkr(0,5MEuro).
Därtill sätter Pallas in en totalsumma motsvarande ca 4mkr till ett spärrat konto i banken som endast skall nyttjas till kommande amorteringar.

För att finansiera detta och även kommande torrdockning av Pallas Glory så ger huvudägaren Smart Energy Sweden Group AB ett villkorat aktieägartillskott på 14mkr till Pallas Group AB.
Smart Energy har därtill ställt ett krav mot Pallas att Pallas Group AB ändrar bolagsnamnet till Smart Tankers AB(publ).

Kommentar från VD Fredrik Johansson:
”Detta  nya låneavtal samt aktieägartillskott gör att Pallas får väldigt sunda finanser och kassalikviditet samt soliditet ökar kraftigt för koncernen vilket känns tryggt och glädjande för aktieägare, personal och koncernens kunder. Pallas står nu rustat inför framtiden och får nu kraftig medvind med bl.a. minskade räntekostnader som följd. ”

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik JohanssonTel: 031-135028

Pallas Group AB(publ) med säte i Fiskebäck  är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två fartyg. Pallas Group AB är ett dotterbolag till Smart Energy Sweden Group AB. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 551

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar