PALLAS RENODLAR O LÄMNAR TORRLAST

För att ytterligare fokusera inom segmentet avancerade bunkringar till havs har styrelsen i Pallas beslutat att lämna torrlastsegmentet.

Styrelsen i Pallas Group AB har beslutat att avveckla bolagets torrlastfartyg.

Främsta anledningen till beslutet är att fraktmarknaden stadigt försämrats sedan april och att någon markant förbättring inom en överskådlig framtid ej går att se.

Torrlastfartygen belastar resultatet negativt i Pallas Group och därmed kommer koncernen att uppvisa bättre resultat när dessa är avvecklade.

Arbetet med att sälja Pallas Ocean har påbörjats.

Pallas Group kommer att fokusera på att växa inom segmentet specialfartyg avsedda för leverans av bränslen till havs såsom rederiets fartyg MT Pallas och MT Pallas Glory.

Arbetet med att föryngra flottan har intensifierats och Pallas kommer inom kort att presentera ett nyutvecklat fartyg som är mer sofistikerat och avviker från tidigare fartygsprojekt.

Organisationen har i samband med detta utökats med mer teknisk personal och bolaget har flyttat till större ändamålsenliga lokaler.

Fredrik Johansson

VD

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger och driver fyra fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission. 

Prenumerera