PALLAS SJÖSÄTTER NYTT FARTYGSPROJEKT

 Pallas presenterar stolt:

 MPV PALLAS SUPPLIER 1 & 2

MPV(Multi Purpose Vessel) Pallas Supplier är ett 60 meter långt och 16 meter brett fartyg med högsta isklass avsett för att kunna leverera fartygsbränsle till plattformar, seismicfartyg som letar efter olja, transformatorstationer mm. Fartyget kommer att kunna lasta ca 1200 kbm bränsle. Mer detaljer kring fartyget kommer att presenteras på bolagets hemsida inom överskådlig framtid.

 Pallas Supplier kommer att utrustas med DP2 Positioneringssystem som möjliggör att fartyget kan leverera bränslen till mottagare under gång och utan att förtöja vid mottagaren. Fartyget har stor däckskran samt gyroupphängd landgång , hytter anpassat för 36 man vilket möjliggör att även serva kunderna med besättningsbyten samt leverans av förnödenheter samtidigt som Pallas Supplier levererar bränsle.

MPV Pallas Supplier är utvecklat tillsammans med NSK Shipdesign i Norge och arbetet med att finna lämpligt varv för byggnation pågår samtidigt som fartyget marknadsförs och diskussioner förs med potentiella kunder. Målet är att bygga två likadana

fartyg för att uppnå lägsta möjliga byggnationskostnad samt att kunna serva flera kunder på olika geografiska platser samtidigt.

Fartyget skall bära svensk flagg och bemannas med svensk besättning då Pallas tror på helhetskonceptet med hög teknisk standard, låg bränsleförbrukning samt välutbildat sjöfolk som är specialister på denna typ av nischade serviceuppdrag.

Pallas Groups affärsidé är att genom att ligga i framkant gällande teknik och bemanning kunna erbjuda bästa service inom nischen ”leverans av bränsle till sjöss”.

Detta har resulterat i att bolaget nu lämnar affärsområdet torrlast för att fullt ut kunna satsa på bolagets nisch.

Bolaget har sedan tidigare utvecklat ett specialbunkringsfartyg avsett för att kunna lasta bl.a. LNG och metanol.

Efter omfattande arbete med att marknadsföra detta koncept för kunder , exempelvis energibolag som försäljer bränslen till fartyg, så har bolaget dragit slutsatsen att marknaden ej är mogen för ett sådant nischat bunkringsfartyg . Och därmed så har Pallas pausat det projektet för att istället helt satsa på det nya unika miljöbunkringsfartyg MPV Pallas Supplier som presenteras ovan.

Fredrik Johansson

VD

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson        Tel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger och driver fyra fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar