Omställningsföretaget Palm & Partners nionde störst i Sverige

Palm & Partners har under lång tid rekryterat högt kvalificerad intern personal och har under flera år samlat företagets stor och bred erfarenhet i metoden OPC – som är särskilt utvecklad för omställningsarbete. Det har gett resultat för deltagarna och idag
är Palm & Partners enligt ny statistik från organisationen Bemanningsföretagen det
nionde största företaget i Sverige inom omställning.

”Vi har mycket bra personal med stor erfarenhet, driv och nyfikenhet. Det är den stora orsaken till att vi kunnat lyckas”, säger Erik Holmström, vd på Palm & Partners.

Personalen har löpande arbetat utefter metoden OPC. OPC har akademiska grunder, men har byggts upp utifrån de direkta erfarenheter personalen fått i kontakten med deltagare under åren. ”Alla vi på Palm & Partners kan känna oss stolta över allt arbete vi lägger på att se och hjälpa varje deltagare på rätt sätt för var och en av dem. Det är det som gjort att vi idag är det nionde största företaget i Sverige inom omställning och kan hjälpa så pass många i arbete”, fortsätter Erik Holmström.

Palm & Partners är ett av Sveriges äldsta HR-företag och har funnits på marknaden i över 35 år. Idag ingår i Palm & Partnersgruppen förutom stödet vid uppsägning och omställning även utveckling av ledare och team, en snabbväxande del rekrytering och bemanning samt executive search.

För ytterligare frågor
Erik Holmström, VD Palm & Partners
0705-98 51 73
erik.holmstrom@palmpartners.se

Erik Holmström, VD Palm & Partners
0705-98 51 73
erik.holmstrom@palmpartners.se

Sedan 1978 har Palm & Partners jobbat med kvalificerade HR-frågor.
Främst med fokus på långsiktiga engagemang i anställda
och kunder. Idag är de ett av Sveriges mest erfarna HR-bolag,
med moderna metoder och starka nätverk. Palm
& Partners är ett auktoriserat bemanningsföretag, deras
verksamhet är ISO-certifierad i miljö, arbetsmiljö och inom
kvalitet. De erbjuder tjänster inom bemanning, rekrytering,
omställning samt team- och ledarutveckling.

Taggar:

Om oss

Palm & Partners är ett av Sveriges mest erfarna HR-bolag med moderna metoder och starka nätverk. Vi arbetar med fokus på bästa resultat, omtanke om människorna i processen och rätt arbetsmodell anpassat för din marknad.