Många dolda kostnader inom transportnäringen - att välja billigt kan bli dyrt

Transportbranschen har genomgått stora förändringar sedan Android-produkter blev tillgängliga på marknaden. För att hålla kostnaderna nere väljer företag ”prisvärda” lösningar snarare än att investera i företagsanpassade IT-lösningar. Utmaningarna börjar när de oväntade dolda kostnader dyker upp.

Stockholm, 11 november 2015 - För att kunna infria transportindustrins höga krav på effektivitet investerar företag i rätt fordon, rutiner och personal. Man väljer däremot att spara in på nya IT-lösningar, som kanske är de viktigaste arbetsredskapen. Bara man har rätt programvara så tycks företag räkna med att konsumentanpassade datorplattor och telefoner klarar av hantera uppgifter som t ex streckkodsavläsning och orderbeställning på ett tillfredsställande sätt.

Som Key Account Manager vid Panasonic Toughbook Nordic har Lars Virdeby träffat många kunder som är omedvetna om att tuffa arbetsdagar även kräver stryktåliga IT-verktyg.

- På papperet har konsumentprodukter ofta samma specifikationer som de företagsanpassade, men det är först vid praktisk användning man upplever skillnaderna. Enheterna ska t ex kunna användas i starkt solljus, snö och regn. Samtidigt ska de vara stöttåliga, fungera i dammiga och fuktiga miljöer, samt kunna balanseras ovanpå t ex paket och kartonger, säger Lars Virdeby.

Dolda kostnader

En undersökning bland brittiska företag som Panasonic genomförde 2014, visar att en av de vanligaste orsakerna till att datorplattor går sönder på jobbet är att de utsätts för extrem värme eller extrem kyla, då man t ex glömmer kvar datorplattan i sin bil. Hela 21 procent av de tillfrågade uppger tapp- eller stötskador som de främsta orsakerna, medan 17 uppger spill (vatten eller annan vätska) som främsta skadeorsak. 

För arbetsgivare är det lätt att valet, efter att ha gjort en snabb översyn, faller på ”prisvärda” enheter i hemelektronikbutiker framför företagsanpassade IT-lösningar. Kostnaderna är lägre, specifikationerna ser bra ut på papperet och enheten ser ut att vara både väl fungerande och ändamålsenlig. Vissa företag räknar även in ett visst svinn av trasiga enheter. Vad de inte tänker på är dessa konsumentenheters dolda kostnader i samband med t ex driftstopp, som ofta inträffar vid olämpliga tidpunkter.

- Resultatet kan t ex bli att chaufförerna inte lyckats leverera varorna i tid, inte kan ge kunden en kvittens eller i värsta fall att leveransen helt uteblir, säger Lars Virdeby.

Kvalitet hellre än kvantitet

Slitage kan innebära ökade kostnader i form av sämre effektivitet eller driftstopp. Som ett exempel kan nämnas USB-porten, som på konsumentanpassade enheter är utformad för att kunna användas 1200-1500 gånger, medan USB-porten i en Panasonic Toughbook klarar av att användas hela 30 000 till 35 000 gånger.

- I praktiken innebär detta att USB-porten på en konsumentanpassad dator har slitits ut efter 1,5 års användning om man använder den två gånger om dagen. Jag gillar att dra en parallell med att måla ett hus. Om du köper en inomhusfärg riskerar du att behöva måla om huset oftare. Där och då känns det billigare, men räknar man in den uppskattade tiden det tar att vid varje tillfälle t ex städa huset, underhålla fasaden, samt köpa ny färg och utrustning blir allting dyrare på sikt. Det handlar om att räkna in även framtida dolda kostnader i sina räkenskaper, säger Lars Virdeby.

Beakta framtida kostnadsbesparingar

Om man vill sänka kostnaderna i sina företag, bör man tänka långsiktigt på IT-lösningar. Produkterna måste ha lång livslängd, låg felfrekvens och samtidigt vara lättanvända. Samtidigt bör tillbehör och dockningsstationer vara framtidsanpassade.

- Med Toughbook och Toughpad investerar man i en lösning som ska fungera under många år framöver, då man inte heller ska behöva byta ut några tillbehör. Samtidigt kommer operativsystemet med antingen Windows eller Android att säkerställa funktionell användning, så att man kan använda enheterna på samma sätt ute på fältet som på kontoret. Man ska alltid kunna ha direktkontakt med sitt företags datasystem för att kontinuerligt ta del av t ex felmeddelanden, rapporter och resultat, säger Lars Virdeby.

För mer information, v v kontakta:

Lars Virdeby
Key Account Manager Nordic Countries
lars.virdeby@eu.panasonic.com
Tlf: +46 720 77 81 04

Ulrika Sturk
Regional Marketing Manager Nordic Countries
Tlf: +46 708 104 804
ulrika.sturk@eu.panasonic.com

Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
PSCEU är den Europeiska delen av Panasonic Systems Communications Company, Panasonics globala B2B division. 
PSCEU:s mål är att förbättra arbetsvillkoren för yrkesfolk samt förbättra deras organisationers effektivitet och resultat. Vi hjälper organisationer samla in, beräkna och kommunicera många typer av information: bilder, röst- samt textdata. Produkterna omfattar PBX telefonväxlar, dokumentskrivare, professionella kameror, projektorer, stora visuella skärmar, stryktåliga mobila datorer, samt övervaknings- och brandalarmlösningar. Med cirka 400 anställda, ingenjörsexpertis i design, global projektledningsförmåga och ett stort europeiskt partnernätverk erbjuder PSCEU oöverträffad kompetens på sina marknader.

PSCEU är indelat i fyra olika områden:

* Communication Solutions inkluderar professionella skanners, multifunktionella skrivare, telefonsystem samt HD-videokonferenssystem.

* Visual System Solutions inkluderar projektorer och professionella skärmar. Panasonic är marknadsledande inom projektorer med 28 procent omsättningsandel (1:a kvartalet 2014).

* Professional Camera Solutions inkluderar broadcast-, ProAV-, säkerhets- och Industrial Medical Vision (IMV)-technologier. Panasonic är en av de två ledande leverantörerna av professionell kamerautrustning i Europa.

* Computer Product Solutions omfattar Toughbooks robusta bärbara datorer, Toughpads tåliga datorplattor för företag och elektroniska point-of-sales-system (EPOS). Som marknadsledande i Europa hade Panasonic Toughbook en europeisk marknadsandel på 66,4 procent för robusta bärbara datorer och 50,4 procents marknadsandel på tåliga datorplattor för företag 2013 (VDC, mars 2014).

Om Panasonic
Panasonic Corporation är världsledande inom utveckling och tillverkning av elektroniska produkter för konsument- och företagsmarknad samt industri. Sedan starten 1918 har företaget expanderat globalt och driver nu över 500 konsoliderade företag över hela världen. Företaget, som har sitt huvudkontor i Osaka i Japan, redovisade en sammanlagd nettoförsäljning på 7,74 biljoner yen (57,74 miljarder euro) för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2015. Panasonic arbetar för att skapa nya värden genom sina innovationer och strävar efter att göra livet lättare och skapa en bättre värld för konsumenterna. För mer information om Panasonic, besök företagets webbplats på http://panasonic.se.

Media

Media