Ordinarie bolagsstämma i Pandox Hotellfastigheter AB

Pressmeddelande 2000-03-31 Ordinarie bolagsstämma i Pandox Hotellfastigheter AB torsdagen den 30 mars 2000 * Fastställer utdelning på 2,75 kronor * Utser ny styrelseledamot, Torsten Eriksson * Godkänner namnändring till Pandox AB * Godkänner nyemission för förvärv av Hotellus International AB Utdelning Styrelsens förslag till utdelning om 2,75 kronor per aktie godkändes. Avstämningsdag är tisdagen den 4 april och utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg fredagen den 7 april 2000. Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Bo Ennerberg, Bengt Kjell, Mats Mared, Kai Ringenson och Mats G Ringesten och nyvaldes Torsten Eriksson. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande. Bolagsordning Förslag om att ändra bolagets firma till Pandox Aktiebolag godkändes. Nyemission Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till nyemission av 9 900 000 aktier. De nya aktierna får endast tecknas av ägare till aktier i Hotellus International AB med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Pandox av ifrågavarande Hotellus-aktier. Stockholm den 31 mars 2000. För ytterligare upplysningar: Bengt Kjell, Styrelseordförande, 08-506 205 50 eller 070-594 53 98 Anders Nissen, VD, 08-506 205 50 eller 070-846 02 02 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar