Delårsrapport januari - september 1998


Finansnettot för perioden uppgick till -52,8 Mkr (-37,8).
Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 27,1 Mkr jämfört med föregående år och uppgår för de första nio månaderna 1998 till 47,2 Mkr (20,1). I resultatet ingår en engångsintäkt från försäljning av fastighet med 3,5 Mkr (1,1).

Under årets 9 första månader har Pandox tillträtt 9 hotellfastigheter. Under mars tillträddes 8 hotellfastigheter förvärvade från Fastighets AB Tornet och i september tillträddes hotellfastigheten Radisson SAS Hotel Luleå förvärvad från Max-koncernen. Källhagens Wärdshus och kontorsfastigheten Överkikaren 19 har avyttrats under perioden.


Prognos 1998
Pandox resultat för 1998, inklusive engångsintäkter på 3,5 Mkr, bedöms överstiga 60 Mkr.

För ytterligare information: <br>Anders Nissen, VD Pandox Hotellfastigheter, 08-506 205 50 <br>Nils Lindberg, Finansdirektör, Pandox Hotellfastigheter, 08-506 205 53 <br> <br>Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 145 hotell med cirka 32 200 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.