Ordinarie bolagsstämma i Pandox Hotellfastigheter AB torsdagen den 30 mars 2000


Styrelsens förslag till utdelning om 2,75 kronor per aktie godkändes. Avstämningsdag är tisdagen den 4 april och utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg fredagen den 7 april 2000.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Ennerberg, Bengt Kjell, Mats Mared, Kai Ringenson och Mats G Ringesten och nyvaldes Torsten Eriksson. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande.

Bolagsordning
Förslag om att ändra bolagets firma till Pandox Aktiebolag godkändes.

Nyemission
Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till nyemission av 9 900 000 aktier. De nya aktierna får endast tecknas av ägare till aktier i Hotellus International AB med rätt och skyldighet för tecknarna att betala de nya aktierna genom överlåtelse till Pandox av ifrågavarande Hotellus-aktier.


Stockholm den 31 mars 2000.

För ytterligare upplysningar: <br>Bengt Kjell, Styrelseordförande, 08-506 205 50 <br>eller 070-594 53 98 <br>Anders Nissen, VD, 08-506 205 50 <br>eller 070-846 02 02 <br>

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera