Pandox: ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I PANDOX AB DEN 21 MARS 2002


Styrelsens förslag till utdelning om 4,00 kronor per aktie godkändes. Avstämningsdag är tisdagen den 26 mars och utdelningen beräknas utsändas genom VPC:s försorg tisdagen den 2 april 2001.

Styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Bo Ennerberg, Torsten Eriksson, Bengt Kjell, Kai Ringenson och Mats G Ringesten. Mats Mared hade avböjt omval. Vid det påföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Bengt Kjell till styrelseordförande.Stockholm den 22 mars 2002.

För ytterligare upplysningar: <br>Bengt Kjell, Styrelseordförande, <br>08-506 205 50 <br>eller 070-594 53 98 <br>Anders Nissen, VD, 08-506 205 50 <br>eller 070-846 02 02 <br>

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 122 hotell med cirka 27 000 rum i elva länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera