PANDOX FÖRVÄRVAR HOTELLFASTIGHETEN PROVOBIS STAR HOTEL, LUNDUtnyttjas optionen uppgår hotellfastighetens förvärvspris inklusive transaktionskostnader till 101 Mkr. Direktavkastningen beräknas uppgå till 9 %. Hotellet har ett omsättningsbaserat avtal med golv som löper fram till den 31 december år 2001.

Lunds hotellmarknad består av 11 hotell med en genomsnittlig storlek om 57 rum och en beläggning på ca 56 procent. Provobis Star Hotel är med sina 194 rum Lunds största fullservicehotell. Hotellet är beläget på Gastelyckan nära Ideon. Området som har företag inom läkemedel, medicinteknik, telekom, data och förpackning är ett av Sveriges för närvarande mest dynamiska utvecklingsområden.

-Pandox forsätter att expandera enligt sin strategi. Lund är en prioriterad ort och Provobis Star Hotel är Lunds största affärsresehotell samt har ett bra läge. Dessutom kommer ett förvärv att ge ökad vinst och kassaflöde per aktie. Hotellet är i mycket gott skick och kräver inga direkta investeringar, säger Anders Nissen, VD i Pandox Hotellfastigheter AB.

För ytterligare information: <br> <br>Anders Nissen, VD Pandox Hotellfastigheter AB, 08-506 205 50, 0708-46 02 02 <br>Bengt Kjell, Vice Styrelseordförande Pandox Hotellfastigheter AB, 08-506 205 50, 0705-94 53 98 <br> <br> <br>Pandox Hotellfastigheter AB är sedan 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista och äger före ett förvärv av Provobis Star Hotel i Lund totalt 28 hotellfastigheter i Sverige. Av hyresintäkterna kommer 63 procent ifrån Sveriges tre största hotellmarknader, Stockholm, Göteborg och Malmö. Drygt 60 procent av hyresintäkterna är relaterade till omsättningsbaserade avtal. <br>

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 145 hotell med cirka 32 200 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera