Pandox Operations tar över driften av Mr Chip Hotel i Kista, Stockholm

Pandox Operations har tecknat avtal med nuvarande hotelloperatör om att ta över driften av Mr Chip Hotel i Kista, Stockholm. Verksamheten drivs i en hotellfastighet som Pandox sedan tidigare äger. Hotellfastigheten är strategiskt beläget i ett av Stockholms mest expansiva områden och har god utvecklingspotential.

Övertagandet är i linje med vår strategi. När nuvarande operatör beslutat sig för att avveckla verksamheten var det ett naturligt steg för Pandox att ta rollen som både ägare och operatör. Detta för att säkerställa hotellfastighetens värde och utveckling, säger Erik Hvesser, Vice President och Area Manager Sweden & Finland på Pandox.

Mr Chip Hotel är strategiskt beläget i centrala Kista. Hotellet har 150 rum, en totalyta på 5 515 kvadratmeter, konferensfaciliteter, restaurang och bar och vänder sig framförallt till affärsresenärer. Hotellfastigheten ägs sedan 2001 av Pandox.

Pandox övertar driften per 1 juni 2015. Samtliga anställda följer med vid övertagandet.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Hvesser
VP, Area Manager, Sweden & Finland
+46 (0)707 700 119
erik.hvesser@pandox.se

A
nders Nissen
VD, Pandox AB
+46 (0)70 846 02 02
anders.nissen@pandox.se


Thomas Backteman

Investor Relations
+46 (0)707 700 11 66
thomas.backteman@pandox.se

Pandox är ett av det ledande företagen på hotellmarknaden i Europa. Pandox har tre affärsområden: Hotel Properties, Hotel Operations och Asset Management. Hotellen drivs under olika typer av avtal och marknadsförs genom partnervarumärken och egna varumärken. Sammantaget omfattar Pandox verksamheter mer än 110 hotell och 24 000 rum i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien, Tyskland, Kanada, Schweiz och Bahamas.

Pandox Hotellfastigheter omfattar bolagets helägda fastighetsportfölj. Pandox Operations är vårt egna hotelldriftsbolag. Pandox Asset Management förvaltar hotellfastigheter på uppdrag av externa ägare.

Pandox bildades 1995 och ägs av Eiendomsspar AS, CGS Holding AS och Helene Sundt AS.

Taggar:

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 600 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar