Pandox Operations tar över driften av Mr Chip Hotel i Kista, Stockholm

Pandox Operations har tecknat avtal med nuvarande hotelloperat ö r om att ta ö ver driften av Mr Chip Hotel i Kista, Stockholm. Verksamheten drivs i en hotellfastighet som Pandox sedan tidigare ä ger. Hotellfastigheten ä r strategiskt bel ä get i ett av Stockholms mest expansiva omr å den och har god utvecklingspotential.

Ö vertagandet ä r i linje med v å r strategi. N ä r nuvarande operat ö r beslutat sig f ö r att avveckla verksamheten var det ett naturligt steg f ö r Pandox att ta rollen som b å de ä gare och operat ö r. Detta f ö r att s ä kerst ä lla hotellfastighetens v ä rde och utveckling , s ä ger Erik Hvesser, Vice President och Area Manager Sweden & Finland p å Pandox.

Mr Chip Hotel ä r strategiskt bel ä get i centrala Kista. Hotellet har 150 rum, en totalyta p å 5   515 kvadratmeter, konferensfaciliteter, restaurang och bar och v ä nder sig framf ö rallt till aff ä rsresen ä rer. Hotellfastigheten ä gs sedan 2001 av Pandox.

Pandox ö vertar driften per 1 juni 2015. Samtliga anst ä llda f ö ljer med vid ö vertagandet.

F Ö R MER INFORMATION, V Ä NLIGEN KONTAKTA:

Erik Hvesser
VP, Area Manager, Sweden & Finland
+46 (0)707 700 119
erik.hvesser@pandox.se

A
nders Nissen
VD, Pandox AB
+46 (0)70 846 02 02
anders.nissen@pandox.se


Thomas Backteman

Investor Relations
+46 (0)707 700 11 66
thomas.backteman@pandox.se

Pandox är ett av det ledande företagen på hotellmarknaden i Europa. Pandox har tre affärsområden: Hotel Properties, Hotel Operations och Asset Management. Hotellen drivs under olika typer av avtal och marknadsförs genom partnervarumärken och egna varumärken. Sammantaget omfattar Pandox verksamheter mer än 110 hotell och 24 000 rum i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien, Tyskland, Kanada, Schweiz och Bahamas.

Pandox Hotellfastigheter omfattar bolagets helägda fastighetsportfölj.  Pandox Operations är vårt egna hotelldriftsbolag.  Pandox Asset Management förvaltar hotellfastigheter på uppdrag av externa ägare.

Pandox bildades 1995 och ägs av Eiendomsspar AS, CGS Holding AS och Helene Sundt AS.

Taggar:

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 122 hotell med cirka 27 000 rum i elva länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar