Pandox säljer Källhagens Värdshus i Stockholm


Pressmeddelande
Stockholm den 1 februari 1998

Pandox Hotellfastigheter AB har träffat en överenskommelse med Gothemhammar AB om att överlåta hotell- och restaurangbyggnaden Källhagens Värdshus på Djurgården i Stockholm. Byggnaden med tillhörande inventarier säljs för 25,1 Mkr, vilket innebär att Pandox gör en reavinst om 4,9 Mkr.

Tillträde sker den 1 april 1998.

- Försäljningen av Källhagens Värdshus är ett led i Pandox strategi att fokusera sin verksamhet till större hotellfastigheter, säger Anders Nissen VD för Pandox Hotellfastigheter AB.

 

För ytterligare information: Anders Nissen, VD Pandox Hotellfastigheter AB,
08-614 17 40, 0708-46 02 02
Bengt Kjell, Vice styrelseordförande Pandox Hotellfastigheter AB,
08-614 17 40

Pandox Hotellfastigheter AB är sedan den 23 juni 1997 noterat på Stockholms Fondbörs O-lista och äger 28 hotellfastigheter i Sverige.

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 500 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera