Pandox säljer kontorsfastighet

Pandox säljer kontorsfastigheten Stockholm Överkikaren 19 till Kungsleden

Pandox Hotellfastigheter AB säljer fastigheten Stockholm Överkikaren 19 till Kungsleden AB för 24 Mkr. Fastigheten på 1.500 kvm är en renodlad kontorsfastighet belägen intill Scandic Hotel Slussen och är inte möjlig att konvertera till hotell. Försäljningen ger ingen realisationsvinst och påverkar inte Pandox resultatprognos för 1998.

Efter försäljningen äger Pandox enbart hotellfastigheter.

Kungsleden AB kommer att använda fastigheten till huvudkontor för sin verksamhet.

v v v

Stockholm 1998-05-26

För ytterligare upplysningar:
Anders Nissen, VD Pandox Hotellfastigheter AB, 08-614 17 40, 0708-46 02 02.

Pandox är ett renodlat hotellfastighetsbolag som idag äger 27 hotellfastigheter till ett bokfört värde av drygt 2 Mdr. 63 procent av hyresintäkterna kommer från Stockholm, Göteborg och Malmö.

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 143 hotell med cirka 31 500 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera