Marknadsmeddelande 111/18 - Information om företrädesemission i PanionAnimal Health AB (publ)

Sista dag för handel i bolagets aktie (PANION) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 9 maj 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 11 maj 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningspriset 1,14 SEK. En unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) nyemitterad teckningsoption (1:2 á 1,14 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 16 maj 2018 till och med den 28 maj 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 16 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 16 maj 2018 till och med den 30 maj 2018.

Information om uniträtten: 
Kortnamn: PANION UR
ISIN-kod: SE0011205327
Orderbok-ID: 4BTF
CFI: RSIXXR
FISN: PANION/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 16 maj 2018
Sista handelsdag: 28 maj 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 
 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: PANION BTU
ISIN-kod: SE0011205335
Orderbok-ID: 4BTE
CFI: MCMUXR
FISN: PANION/UT 1 AK + 1 TO
Handelsperiod: 16 maj 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 9 maj 2018.

Stockholm den 7 maj, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.