Marknadsmeddelande 193/17 – Panion Animal Health AB noteras på AktieTorget den 6 juli, 2017

Första handelsdag på AktieTorget för Panion Animal Health AB:s aktie är den 6 juli 2017. Kortnamnet för aktien är PANION.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 609 770,26 sek fördelade på 13 084 110 aktier.

Information om aktien:

Kortnamn: PANION
Aktienamn: Panion
ISIN-kod: SE0008963151
OrderBoks-ID: 140255
Organisationsnummer: 559018-4171
Kvotvärde: 0,0466 SEK
Första handelsdag: 6 juli, 2017
Maximal antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 16 206 593.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 4 juli 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera