Panion Animal Health AB listas på AktieTorget

Panion Animal Health AB (publ) (”Panion”) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på AktieTorget. Listningen av Panion på AktieTorget är ett led i utdelningen av CombiGenes aktier i Panion till CombiGenes aktieägare. Första handelsdag för Panions aktie på AktieTorget är torsdagen den 6 juli 2017.

Panions aktie har ISIN-kod SE0008963151 och kommer att handlas under kortnamnet PANION.
En Bolagsbeskrivning har upprättats i samband med listningen och kommer att offentliggöras idag den 3 juli. Bolagsbeskrivningen kommer att finnas tillgänglig på Panions hemsida www.panion-animalhealth.com

Panions mål är att utveckla och kommersialisera genterapibehandlingar inom veterinärmedicin baserade på tillämpningar av humanhälsoprodukter.
Panions första fokus är att utveckla en metod för effektiv och säker behandling av hundar med epilepsi.

"Vi vill förbättra livskvaliteten för djur med kroniska sjukdomar och vi är övertygade om att genterapi är behandlingsform för framtiden, säger Anja Holm, VD för Panion.

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera

Dokument & länkar