Panion Animal Health AB siktar mot USA

Efter att ha tagit in nytt kapital från marknaden står veterinärmedicinbolaget Panion Animal Health AB redo att accelerera utvecklingen av sin behandlingsmetod för epilepsi hos hundar.
Samtidigt förs diskussioner om en licensaffär, vilket skulle ge Panion access till en ny stor marknad.

– Mycket tyder på att Panion kommer ha två produkter i sin pipeline inom två till fyra år, säger Lars Thunberg, som är styrelseordförande för Panion Animal Health AB. Panion har tecknat LOI med ett företag avseende en behandlingsform mot artros för hästar, produkten avser genterapi. DD- processen är uppstartad och beräknas vara klar under Q4 (2017).

Det var i maj som Panion tog in 7,4 miljoner kronor i en nyemission. Bolaget har sedan dess noterats på Aktietorget. Kapitaltillskottet innebär att Panion kan gå vidare med en pilotstudie, där verkan av bolagets behandlingsmetod ska undersökas på hundar. Panion utvecklar en metod att med genterapi behandla hundar som lider av epilepsi.
Att studien är planerad att genomföras på universitetssjukhuset i North Carolina i USA är, enligt Lars Thunberg, ingen tillfällighet.

USA är hemmamarknaden
– Vi har hela tiden varit fokuserade på den amerikanska marknaden, och det är ingen överdrift att säga att det är vår hemmamarknad. När det gäller veterinärmedicin är det i särklass världens största, inte minst när det gäller hundar, säger han. Pilotstudien beräknas vara klar innan årsskiftet, och därefter väntar ytterligare en studie. Då ska lämpliga doser av behandlingen fastställas, både utifrån behandlingens effekt samt eventuella biverkningar. Det är den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA som sätter kraven för studien, som förväntas vara klar i mitten av nästa år. Därefter väntar de avslutande studierna. En lansering av behandlingen kan komma kring 2020.

Vid den tidpunkten är det emellertid mycket möjligt att Panion har ytterligare ett ben att stå på. Panions satsning på den amerikanska marknaden illustreras också av det faktum att bolaget öppnat ett kontor i New York, med lokala experter som har ingående kunskaper om marknaden. Kontoret öppnades i juni månad på 958 Lexington Avenue. Kontoret är et representationskontor som skall serva Carlos Velez (Director Business development), Dave Peterick (FDA Expert consultant) samt Beth Ohman (US-based clinical trial monitor). Ovan angivna personer är anställda på konsultbasis med att planlägga och utveckla de kommande försöken i USA. Personerna är noga utvalda för de roller som beskrivs ovan, det finns över 50 års erfarenhet av att lösa de uppgifter som Panion  står inför.

– Panion kommer genomföra en road show i USA i slutet av juli, där kommer Panion att presenteras för flera investmentbanker. Den amerikanska marknaden för genterapi för djur är mycket het och betydligt större än den europiska marknaden. Marknaden drivs av nya produkter som kontinerligen når de amerikanska djurägarna.

Anja E. H. Holm, VD
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera

Dokument & länkar