Nu minskar antalet pantbanker:Pantbanken Sverige tar över konkurrent och lägger ned.

Efter tio år med stigande guldpriser och allt fler nyöppnade pantbanker har expansionen förbytts i en minskande marknad och en konsolidering av branschen. I Stockholm tar Pantbanken Sverige över en av sina konkurrenter, Persson Westling Pantbank vid Odenplan.

– Vårt bolag har varit med om många upp- och nedgångar igenom åren och det vi ser nu är sunt. Branschen konsoliderar sig och den här affären är ett tecken på det, Vi driver vidare kontoret en kortare tid innan lånestocken flyttas till vårt kontor i city, säger Peter Sundström, vd i Pantbanken Sverige.

Som högst var guldpriset för 24 karat guld 400 kronor per gram. Sedan har priset sjunkit i snabb takt till 250 kronor för att nu ha stabiliserat sig på 270 kr per gram. En så kraftig nedgång har inte setts sedan början av 1980-talet

Tomt på guld i byrålådorna
– I takt med guldprisets uppgång var det allt fler som passade på att göra sig av med sitt guld och byta det till pengar. Det var många som tog lån på sitt guld, och fick mycket pengar och som senare inte kunde lösa ut det eller valde att inte göra det. Nu är mångas byrålådsguld sålt och borta. Vi märker att det inte kommer ut guld på marknaden i samma takt längre. Jag tror att vi inom kort kommer se fler förändringar i branschen, säger Peter Sundström.

Antalet lämnade lån minskar samtidigt som genomsnittslånet sjunker i takt med guldpriset. Sammantaget slår det hårt mot pantbanksbranschen.

Det är ungefär 250 000 personer som regelbundet går till pantbank. Alla som har ett föremål med andrahandsvärde är myndiga och kan visa legitimation kan låna på sitt föremål. Det är föremålet som inte värderas personen och för många är pantbanken en viktig möjlighet att jämna ut ojämnheter i likviditet. Det är ungefär 10 procent av de som tar lån som inte löser ut det igen. Ofta är det guld, klockor eller konstföremål som inte löses ut trots påminnelser.

Om man inte hämtar ut sitt belånade föremål säljs det på auktion. Om det blir ett överskott går det tillbaka till kunden. Blir det underskott står Pantbanken för det.

Mer information:
Peter Sundström, vd Pantbanken Sverige, telefon: 08-667 01 14, 0709-37 11 00, www.pantbanken.se                            

Pantbanken Sveriges äldsta kontor på Storgatan i Stockholm.

_________________________________________________________________________________

Pantbanken Sverige, Aktiebolaget för Varubelåning, är Sveriges äldsta pantbank och har 17 pantbanker, sju pantbankskontor i Stockholm två i Malmö samt två i Göteborg. Det finns fem franchisepantbanker, en i Västerås, en i Uppsala, en i Örebro, en i Eskilstuna och en  i Helsingborg. 2008 öppnades en pantbank i Helsingfors, Finland. Sedan hösten 2010 är det möjligt att låna via internet. Bolaget ägs till 68 procent av en stiftelse som bildades 1929 av bolagets legendariske grundare Johan Alfred Jansson, även kallad Pant-Janne. Övriga 32 procent ägs av ett 70-tal personer med nära anknytning till Pantbanken. Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholm och länsstyrelsen i Helsingfors. 

Taggar: