Per Andersson leder Pantors försäljning och marknadsföring

Stockholm, 14 november, 2013 - Pantor, leverantör av transaktionsplattformar till de mest krävande aktörerna inom den finansiella sektorn, har utsett Per Andersson till ansvarig för försäljning och marknadsföring för att stödja Pantors fortsatta tillväxt.

Per Andersson bidrar med 15 års erfarenhet av att bygga och leda försäljningsoch marknadsföringsorganisationer i den finansiella sektorn. Han har tidigare varit globalt ansvarig för försäljning på Neonet Securities och globalt ansvarig för försäljning på Orc Group. Per börjar sin anställning och tar plats i Pantors ledningsgrupp den 25 november 2013.

“Vår verksamhet och teknologi har utvecklats i nära samarbete med våra kunder och partners. Per, med sin långa erfarenhet av att utveckla affärsrelationer via direkta och indirekta säljkanaler, kommer att bidra till vår tillväxtstrategi”, säger Rolf Andersson, VD för Pantor Engineering AB.

“Pantor är en doldis med ett mycket spännande erbjudande och kundkrets. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med Pantors fokuserade och kunniga medarbetare och att utveckla verksamheten i samarbete med Pantors kunder”,säger Per Andersson.

För mer information:
Rolf Andersson, VD, Pantor Engineering AB, tel. 08-412 97 80

Om Pantor
Pantor erbjuder transaktionsplattformar med mycket hög prestanda för handel i finansiella instrument till ledande internationella aktörer inom den finansiella sektorn. Sedan starten 1999 har Pantor baserat på ingående kunskaper om finansiell handel och transaktionsteknik utvecklat produkter och tjänster som minimerar fördröjningar utan att göra avkall på förutsägbarhet och spårbarhet. Pantors produkter och tjänster används av marknadsplatser, banker, mäklare, investerare och andra finansiella institutioner. Pantor är privatägt. För mer information: www.pantor.com

Taggar:

Media

Media