Ändrade rapportdatum för Paradox Interactive AB (publ)

Paradox Interactive AB (publ) kommer att publicera delårsrapporten för januari – juni 2017 den 15 augusti 2017, istället för som tidigare kommunicerat den 14 augusti 2017. Delårsrapporten för januari – september 2017 kommer att publiceras den 14 november 2017, istället för som tidigare kommunicerat den 13 november 2017. Bokslutskommunikén och rapport för fjärde kvartalet 2017 kommer att publiceras 13 februari 2018 istället för som tidigare kommunicerat den 12 februari 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli 2017.

Om Paradox Interactive

Koncernen Paradox Interactive består idag av förlagsverksamhet, egen utveckling av datorspel, samt licensiering av White Wolfs varumärken. Förlagsverksamheten förlägger både internt utvecklade titlar och titlar utvecklade av fristående studios, samt musik och böcker. Spelportföljen består idag av fler än 90 titlar och Paradox Interactive äger de viktigaste varumärkena som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Tyranny, Magicka med flera. Sedan starten för över tio år sedan har Paradox sålt sina spel världen över, först via partners och fysisk distribution och sedan 2006 digitalt som egenförläggare. De plattformar som företaget utvecklar för är främst PC, men bolaget har även släppt spel till konsol och mobila plattformar. De största marknaderna är USA, England, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Skandinavien. Idag spelar nära 1,5 miljoner spelare Paradox-spel varje månad, och antal registrerade Paradoxanvändare överstiger sex miljoner.

Paradox Interactive AB (publ)s aktier är listade på Nasdaq First North Premier, ticker PDX. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.paradoxinteractive.com

Prenumerera