Svenska Parans växer i både orderstock och antal marknader

Parans Solar Lighting AB, som erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett system som fångar in och leder vidare solens strålar, lanserade under sommaren en plan för att öka försäljningen av det nya paranssystemet SP3. Med sex nya agentavtal, vilka garanterar viss försäljning, har orderboken ökat till över 50 system.

Parans har hittills tecknat sex nya agentavtal med nationella aktörer enligt den säljplan som lanserades i somras.

– Våra nya agenter tror på produkten och ser stor potential på sina respektive marknader. Redan när de tecknar avtalet förbinder sig var och en att köpa minst sex system, säger Nils Nilsson, vd för Parans.

De nya avtalen innebär att Parans nu finns representerade på nya marknader: Mexico, Slovenien/Kroatien, Pakistan, Malta, Malaysia. Dessutom pågår förhandlingar med ytterligare tio potentiella agenter i länder som Spanien, Frankrike, Storbritannien, Japan, Brasilien och Australien.

Parans har dessutom avtal med fyra försäljningsrepresentanter och förhandlar med fler i USA och Kanada. Via återförsäljare i Spanien, Storbritannien, Schweiz, Kanada, Kina, Grekland, Italien, Holland, Polen, Sydkorea kan vi också möta det positiva intresse vi ser från marknaden. Även en första distributör i Tyskland är kontrakterad.

– Nu går det att köpa paransljuset i ett snabbt ökande antal länder vilket är en viktig nyckel till vår tillväxt och framgång och vi ser helt klart ett ökat intresse världen över för att bli agent för eller återförsäljare till paranssystemet, säger Nils Nilsson, vd för Parans.


För mer information kontakta gärna:
Nils Nilsson, vd Parans Solar Lighting AB, tfn. 0736-264 052, nils.nilsson@parans.com
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting
Parans Solar Lighting erbjuder dagsljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, byggnadsarkitekter och privatpersoner över hela världen via återförsäljare. Parans Solar Lightning är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Taggar:

Om oss

Default description. Change immediately

Dokument & länkar