Elever lär under Paransljus i England

Paranssystem har installerats i Bristol Cathedral School i England. Två klassrum får naturligt ljus via Paranssystem.

I en kulturminnesmärkt skolbyggnad i Bristol, England, har Paranssystemet SP4, installerats. De annars så mörka klassrummen i Bristol Cathedral School får nu naturligt ljus via Paranssystem. SP4:ans mottagare är placerad på huskroppen bredvid den byggnad där klassrummen finns och 60 meter långa kablar leder ljuset ner till dem. Eftersom byggnaden är kulturminnesmärkt finns det begränsningar kring ingrepp i fastigheten. För de flexibla och tunna kablarna behövs endast ett mindre hål för att dra in dem i byggnaden och väl inne behöver de ungefär samma utrymme som annan kabeldragning. Inne i rummet sprider, för denna installation, en diffuserande armatur ut ljuset i rummet.

- Det är roligt och inspirerande att se att skolan satsar på barnen och att deras skolmiljö blir så bra som möjligt, säger Anders Koritz, VD på Parans. Människor trivs i solljus. Forskning visar att vi blir mer produktiva och lär oss bättre när vi har tillgång till dagsljus inomhus. Inlärningsförmågan hos elever kan öka med 20-26%.

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635
anders.koritz@parans.com
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ):
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Taggar:

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar