Förändringar i Parans styrelse

Styrelsens ordförande Harald Angström och styrelsemedlemmen Mikael Sjölund och styrelsemedlemmen Anders Barne har begärt utträde ur Parans styrelse. Alla har uppgett att de har för många uppdrag och att arbetet med Parans har tagit för mycket tid och energi från andra uppdrag.

Gunnar Mårtensson som är bolagets största ägare,genom Sweda AB,  går in som styrelseordförande och förstärker styrelsen med internationell kompetens.  Mårtensson har lång erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag i Sverige och utomlands.

Styrelsen är beslutsför och  kommer att sammanträda på måndag och tisdag nästa vecka och fatta beslut om tidpunkt för en extra bolagsstämma då ny styrelse skall väljas.

Bolaget är nu inne i en intensiv fas av kommersiell utveckling där ett betydande engagemang krävs även från styrelsen. Som en konsekvens har ovan nämnda ledamöter valt att avträda då det inte känner att de har den tid som erfordras.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar