Kompletterande information till kallelse årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ.)

Punkt 11. Beslut om att införa optionsprogram för bolagets personal
o    Styrelsen har beslutat att bordlägga frågan om införande av optionsprogram för bolagets personal.

Punkt 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om genomförande av nyemission.
o    Styrelsen föreslår att bemyndiga styrelsen om att fram till nästa årsstämma vid behov kunna göra en eller flera kontantemissioner, kvittningsemissioner eller apportemissioner om maximalt               6 000 000 aktier, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionsvillkoren bestäms av styrelsen men skall ske på marknadsmässiga villkor.

Göteborg, 1 juni 2017

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar