Kvartalsredogörelse juli – september 2015

TREDJE kvartalet i sammandrag

  • Periodens intäkter uppgick till 1 311 KSEK (3 938)
  • Periodens resultat uppgick till -575 KSEK (1 054)
  • Resultat per aktie: -0,05 SEK (0,09)
  • Antal aktier: 11 207 045 (11 207 045)

Väsentliga händelser under perioden

  • Försäljning till ”New Friends Club”, Indien, som är en återköpskund. Ordervärdet är ca 520 000 kr.

  • Parans har ingått samarbetsavtal med Saint-Gobain Ecophon AB för att undersöka möjligheterna att integrera dagsljuslösningar och akustiksystem i nya system och lösningar som bättre kombinerar solljus och rumsakustik komfort.

  • Under perioden har mycket aktivitet kretsat kring utvecklingen av nästa generation solljussystem (SP4) där målet är att med ett intelligent system kunna leverera ljus upp till 100 meter. Dagens produkt, som vi fortsätter att försälja som vanligt, kan nå fyra våningar ner från taket. Med ett kablage om 100 m kan den räckvidden ökas till ett 30-tal våningar och ge en stor flexibilitet i hur mottagare och armaturer placeras. Solljussystemet kommer att kunna förse i stort sett alla rum i alla hus där människor vistas med hälsosamt solljus. Marknadsintroduktionen har påbörjats och vi är i dialog med kunder och projekt. SP4 kommer att levereras till kund i början av 2016.

  • Parans har anställt Johan Lundmark som försäljningschef. Johan har nästan 20 års erfarenhet av internationell försäljning.

  • Parans har fått en order från Emil Lundgren AB med slutkund Volvo Cars. Det är den största ordern i Sverige. Ordervärdet är ca 2,4 miljoner kr.

händelser efter periodens utgång

Revisorernas Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 23 februari 2016 då publicering sker av Bokslutskommuniké 2015.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

23 november 2015

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera