Marknadsmeddelande 148/18 – Sista dag för handel med teckningsoption serie TO 1 i Parans Solar Lighting AB

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption serie TO 1, PARA TO 1, är den 19 juni 2018.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PARA TO 1
ISIN-kod: SE0009857923
Orderboks-ID: 40Y6
CFI: RMXXXX
FISN: PARANS/OPT RTS 20180621
Sista handelsdag: 19 juni 2018

Stockholm den 12 juni 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.