Marknadsmeddelande 164/18 - Parans Solar Lighting AB flyttas till Observationslistan

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight, flyttas handeln i bolagets aktie och teckningsoption TO2 till Spotlights Observationslista.

Information om aktien:
Kortnamn: PARA
ISIN-kod: SE0002392886
Orderbok-ID:
410V
CFI: ESVUFR
FISN:
PARANS/SH
Organisations nr: 556628-0649
LEI: 549300TSZFMAMTRYE825

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PARA TO2
ISIN-kod: SE0010662965
Orderbok-ID: 453X

CFI: RMXXXX
FISN: PARANS/OPT RTS 20221128

Organisations nr: 556628-0649
LEI: 549300TSZFMAMTRYE825

Stockholm den 28 juni 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.