Marknadsmeddelande 172/17 - Sista dag för handel med BTU i Parans Solar Lighting AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, (PARA BTU), är den 20 juni 2017. 

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: PARA BTU 

ISIN-kod: SE0009832827 

Orderboks-ID: 136288 

Sista handelsdag: 20 juni 2017

Stockholm den 16 juni 2016  

AktieTorget
Telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.