Marknadsmeddelande 96/17 – Information om företrädesemission i Parans Solar Lighting AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (PARA) med rätt till tilldelning av uniträtter är den 18 april 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 19 april 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit för 3,25 sek/st. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption (1:4 á 3,25 sek).

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie för 3,90 kr under perioden 28 maj 2018 - 21 juni 2018.

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 24 april 2017 till och med den 10 maj 2017.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 24 april fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 24 april 2017 till och med den 12 maj 2017.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: PARA UR
ISIN-kod: SE0009832819
Orderboks-ID: 136287       
Första handelsdag: Den 24 april 2017
Sista handelsdag: Den 10 maj 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: PARA BTU
ISIN-kod: SE0009832827
Orderboks-ID: 136288
Handelsperiod: Den 24 april 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 12 april 2017 

AktieTorget

telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera