Ökning av antalet aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 21 november 2017 samt tilläggsavtal som publicerades den 9 mars 2018.  

Konverteringsdag var den 5 april 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 50 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första konverteringen i andra trachen för framtida omvandling är 150 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 20 083 600. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 200 000. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 20 283 600.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Parans hemsida:

http://www.parans.com/bolagsstyrning.cfm

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera