Parans: Nyemission registrerad

Nyemissionen som Parans Solar Lighting AB genomfört under september 2013 har nu blivit registrerad hos Bolagsverket. Emissionen blev fulltecknad av befintliga ägare och ett sextiotal nya investerare. Emissionen tillförde Parans 4 482 818 kronor före emissionskostnader och medförde att antalet aktier ökade med 2 241 409 stycken. Efter registreringen av emissionen har Bolaget 8 11 207 045 aktier. 

Med anledning av att aktierna är registrerade hos Bolagsverket kommer handel i BTA att upphöra och utfärdade BTA kommer att ersättas med aktier.

Sista dag för handel med BTA är den 2013-11-08. 

Stoppdag hos Euroclear i BTA är den 2013-11-13.

De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-kono/depå 2013-11-15. 

Kapitalet som erhölls i emissionen och tidigare beviljade stöd skall täcka utvecklingskostnaden av den nya 100 metersversionen av Paransljuset och vidare marknadsföring av vårt nuvarande system SP3.


För ytterligare information kontakta:
Nils Nilsson, vd Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0736-264 052, nils.nilsson@parans.com www.parans.com


Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, byggnadsarkitekter och privatpersoner över hela världen via återförsäljare. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar