Parans distributör i USA köps upp av Velux

Parans distributör i USA, Wasco Products Inc (”Wasco”), har blivit uppköpta av Velux America LLC som ingår i Velux Group. Distributörsavtalet med Wasco kommer därför att sägas upp. Samtliga inneliggande ordrar kommer dock att genomföras av Wasco. Parans kommer fortsätta att arbeta direkt mot de 38 representantbolag som ingick i Wascos försäljningsorganisation.

Parans har det senaste året, alltsedan avtalet med Wasco ingicks, upparbetat en nära relation med merparten av representantbolagen som ingår i Wascos försäljningsorganisation, det vill säga 38 representantbolag med cirka 150 säljare. Wascos egen säljorganisation har utgjorts av två regionala säljchefer som koordinerat försäljningsarbetet gentemot representantorganisationen. Parans har kontaktat huvuddelen av representantbolagen och samtliga har önskat att arbeta vidare direkt med Parans. Parans kommer därför att teckna avtal med samtliga representantbolag för fortsatt bearbetning av den amerikanska marknaden. Det huvudsakliga värde som Wasco har tillfört kommer därmed att bibehållas genom den direktrelation som Parans nu har upparbetat med bolagen.

Vidare kommer Parans att fördjupa samarbetet med National Skylight Solutions (NSS) som är certifierad av Parans för att utföra installations- och supportarbete av Paranssystemet i USA. Parans har redan avtal med NSS om att agera som Parans installations- och servicepartner i USA. Det utökade samarbetet innebär att NSS nu också kommer kunna ta en bredare kommersiell roll.

Parans har också tidigare i år tecknat samarbetsavtal med National Strategies (”NSI”) avseende att identifiera målgrupper inom den offentliga sektorn i Kalifornien och detta arbete fortskrider enligt plan. Arbetet har redan givit resultat och vi har identifierat ett antal program i Kaliforninen som syftar till att stödja implementering av dagsljuslösningar. Möten kommer att hållas med bland annat California Energy Commission samt Sacramento Municipal Water Districts där vi avser söka stöd för att ingå i deras program.

- Det är naturligtvis alltid tråkigt att avsluta en affärsrelation, men vi fortsätter på det strategiska spår som vi har för USA, säger Anders Koritz, VD på Parans. Velux America riktar sig till konsumentmarknaden. I dagsläget är det inte ett segment som vi aktivt riktar oss mot varför vi väljer att bearbeta den amerikanska marknaden genom att fortsätta den goda direktdialogen vi har med rep-bolagen. Detta kommer också innebära att vi ökar vinstmarginalen i försäljningar av system till denna marknaden. Vi önskar Wasco lycka till under Veluxparaplyet.   


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018. 


Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar