Vertikal växtodling kan bli nytt segment för Parans

Vertikal växtodling är på frammarsch runt om i världen. Parans har redan fått fler förfrågningar från odlare i Förenade Arabemiraten och Kanada.

Paranssystemet och dess naturliga ljus har naturligtvis stor betydelse för att leda in naturligt ljus till kontor och andra platser där människor vistas, men ett nytt segment skulle kunna bli inomhusodling. Runt om i världen tittar odlare på hur inomhusodlingen kan effektiviseras och även förläggas närmare städerna för att bli så lokal som möjligt. Alla platser har inte de bästa förutsättningar för odling och ofta behövs stora markytor, men den vertikala växtodlingen är på frammarsch. Den innebär att växter odlas på höjden och tar därmed mindre markyta i anspråk samt ger möjlighet för närproducerad mat. En klimatsmart odling skulle vissa säga.

För att detta ska bli framgångsrikt är en viktig del att mängden ljus är tillräcklig för att växterna ska kunna växa och bli näringsrika. Parans har fått förfrågningar av flera odlare, i bland annat Förenade Arabemiraten och Kanada, kring kvaliteten på Paransljuset och möjligheten att använda det vid inomhusodling. Paransljuset innehåller den synliga delen av solens fullspektrumljus och fungerar därmed att använda för inomhusodling. Det är inte endast vissa våglängder i ljuset som växterna behöver för att växa utan ljuset har en komplex betydelse. Karl-Johan Bergstrand, Institutionen för Biosystem och teknologi, anger i en artikel från 2014

” Vi vet alltså att rött och blått ljus har den största effekten på fotosyntesen, men att även andra våglängder kan tas upp. Ljuset betyder dock mer än bara energi för växten. Ljuset talar också om för växterna saker som vilken årstid det är och vilken omgivning växterna befinner sig i. För att göra detta har växten olika så kallade ljusreceptorer. Via ljusreceptorerna kan växten känna av dagens längd, men även i viss mån ljusets spektrala sammansättning vilket talar om för växten vilken omgivning den befinner sig i. Olika våglängder påverkar alltså växten på olika sätt.”

- Växter, några undantag finns, använder det synliga ljuset för att växa och vårt ljus är just ett synligt fullspektrumljus, säger Anders Koritz, VD på Parans. Inomhusodlingsbranschen är enorm och eftersom kvalitétet på ljuset är en viktig del kan det bli ett nytt segment för oss. 


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 


Taggar:

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar