Byggmästare Anders J Ahlström emitterar obligationer i den nordiska kapitalmarknaden via Pareto Securities

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) har bistått Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (”Byggmästare Anders J Ahlström”) med att emittera ett femårigt nordiskt obligationslån om totalt SEK 200 miljoner och till en fast ränta om 8.00 procent. Obligationslånet, som huvudsakligen placerades i Sverige, mötte stor efterfrågan från både privata och institutionella investerare och blev kraftigt övertecknat. Emissionslikviden kommer att utgöra en delkomponent i finansieringen av förvärvet av ett bestånd bostadsfastigheter i Alby, söder om Stockholm.

Genom det helägda dotterbolaget Mitt Alby AB har Byggmästare Anders J Ahlström köpt fastigheterna på Albyberget, bestående av 1 300 lägenheter, från det kommunala fastighetsbolaget Botkyrkabyggen. Byggmästare Anders J Ahlströms strategi är att förvärva välskötta fastigheter inom miljonprogrammet och genom en kombination av nytänkande inom finansiering, drift och underhåll samt sociala aktiviter skapa värde för säljare, boende och bolaget självt. Förvärvet är bolagets första och köpeskillingen uppgår till SEK 705 miljoner. Förvärvet finansieras genom SEK 465 miljoner banklån från SBAB, obligationslånet om SEK 200 miljoner och eget kapital om SEK 80 miljoner. Tillträde är beräknat att ske innan november månads utgång.

"Vi hoppas kunna skapa en win-win-win situation för säljare, hyresgäster samt oss själva. Säljaren får loss kapital som säljaren kan använda för att renovera sitt kvarvarande bestånd, hyresgästerna får en intresserad och engagerad värd som vill att de ska bli än mer nöjda och trygga med sitt boende, och lyckas vi med det så minskar verksamhetsrisken och värdet på fastigheterna ökar. Det är roligt att notera att vi nu, genom Pareto Securities försorg, kunnat skapa en innovativ locked-box finansiering och att marknaden mottagit den så väl. Nu gäller det att visa våra hyresgäster att vi även kan vara innovativa när det gäller förvaltningen av fastigheterna och utvecklingen av sociala aktiviteter", säger Mikael Ahlström, styrelseordförande i Byggmästare Anders J Ahlström.

 

Pareto Securities var rådgivare för Byggmästare Anders J Ahlström i samband med obligationsemissionen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta Mats Carlsson, 08-402 50 00.

 

Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group. Pareto Securities AB is an independent Swedish investment bank focused on the Nordic market. Pareto Securities AB offers Swedish and foreign institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, derivatives and fixed income instruments, equity research and advisory services within corporate finance. The Pareto Securities group has a total of 320 employees, with its headquarters in Oslo and offices in Stockholm, Malmö, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Helsinki, Copenhagen, London, New York, Houston, Singapore and Rio de Janeiro.

Om oss

Pareto Securities is an independent full service investment bank with a leading position in the Nordic capital markets and a strong international presence within the energy sector. Pareto Securities AB offers Swedish and foreign institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, shares in SPV’s and fixed income instruments, wide coverage both within equity- and credit research. Furthermore, Pareto Securities corporate finance offers ECM, M&A and DCM services as well as arrangement and syndication of new investment projects, arrangement and syndication of sale and leaseback structures within real estate, infrastructure and shipping/offshore. Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group and is headquartered in Oslo, Norway, with more than 500 employees located in offices in Norway, Sweden, Denmark, Finland, United Kingdom, France, Germany, Switzerland, USA, Singapore and Australia.

Prenumerera