Kallebäck Property Invest AB förvärvar fastigheten Göteborg Kallebäck 17:2 för 840 miljoner kronor. Saab är hyresgäst på långt kontrakt.

Pareto Securities har biträtt Kallebäck Property Invest AB i kapitalanskaffningen och förvärvet från Profi Fastigheter.

I samband med transaktionen har Kallebäck Property Invest AB rest SEK 365 miljoner i eget kapital från europeiska institutionella och privata investerare, vilket tillsammans med banklån i Swedbank finansierat förvärvet. Aktierna i bolaget kommer att noteras på Nasdaq OMX First North. Bolaget har ingått avtal om asset management med Hestia Group.

- Det är glädjande att vi har kunnat genomföra en transaktion av denna storlek helt off market. Det bekräftar att vi är en attraktiv aktör på fastighetsmarknaden och visar på organisationens genomförandekraft. Det är andra investeringen av den här karaktären vi kunnat erbjuda våra investerare på kort tid. Intresset har varit överväldigande säger Mats Carlsson, VD på Pareto Securities.

Roschier har varit köparens rådgivare.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Mats Carlsson +46 708 72 5118

 

Om oss

Pareto Securities is an independent full service investment bank with a leading position in the Nordic capital markets and a strong international presence within the energy sector. Pareto Securities AB offers Swedish and foreign institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, shares in SPV’s and fixed income instruments, wide coverage both within equity- and credit research. Furthermore, Pareto Securities corporate finance offers ECM, M&A and DCM services as well as arrangement and syndication of new investment projects, arrangement and syndication of sale and leaseback structures within real estate, infrastructure and shipping/offshore. Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group and is headquartered in Oslo, Norway, with more than 400 employees located in offices in Norway, Sweden, Denmark, Finland, United Kingdom, France, Germany, Switzerland, USA, Singapore and Australia.