Mälaråsen AB förvärvar Upplands Motors anläggningar i Stockholm och Uppsala

Mälaråsen AB (publ), ett företag etablerat av Pareto Securities, har förvärvat Upplands Motors anläggningar i Stockholm och Uppsala. 

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som äger en fastighetsportfölj om tre fastigheter i Stockholm och Uppsala. Totalt omfattar beståndet ca 34 000 kvadratmeter. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda som bilförsäljningsanläggningar till Upplands Motor. Bolaget genomförde förvärven den 30 september 2016. I samband med transaktionen tecknade Upplands Motor tre hyresavtal, vilka löper till 2031-09-30, där Upplands Motor har möjlighet att förlänga ytterligare 10 år. Mälaråsen AB (publ) förvaltas av Pareto Business Management AB.

- Det är mycket glädjande att få arbeta tillsammans med Upplands Motor och familjen Lindström. Det är fina fastigheter med en stark hyresgäst i mycket bra lägen, det möjliggör en attraktiv och stabil avkastning till våra investerare. Vi ser fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med Upplands Motor, säger Stefan Gattberg (Head of Corporate Finance, Pareto Securities AB).

Mälaråsen AB (publ) noteras imorgon för handel på Aktietorget.

För mer information, kontakta Mats Carlsson (VD Pareto Securities AB), +46 8 402 50 00

 

Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group. Pareto Securities is an independent investment bank focused on the Nordic market. Pareto Securities offers Nordic and non-Nordic institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, derivatives and fixed income instruments, equity research and advisory services within corporate finance. The Pareto Securities group has a total of more than 400 employees, with its headquarters in Oslo and offices in Sweden (Stockholm and Malmö), Norway, Denmark, Finland, United Kingdom, France, USA, Canada, Singapore and Australia.

Om oss

Pareto Securities is an independent full service investment bank with a leading position in the Nordic capital markets and a strong international presence within the energy sector. Pareto Securities AB offers Swedish and foreign institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, shares in SPV’s and fixed income instruments, wide coverage both within equity- and credit research. Furthermore, Pareto Securities corporate finance offers ECM, M&A and DCM services as well as arrangement and syndication of new investment projects, arrangement and syndication of sale and leaseback structures within real estate, infrastructure and shipping/offshore. Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group and is headquartered in Oslo, Norway, with more than 400 employees located in offices in Norway, Sweden, Denmark, Finland, United Kingdom, France, Germany, Switzerland, USA, Singapore and Australia.