Pareto och Serneke säljer Campus Eskilstuna till Hemsö

Under 2016 stod det klart att samarbetet mellan Pareto och Serneke lett fram till att Serneke får uppdraget att utveckla och bygga det nya campuset för Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Långsiktig ägare och förvaltare av fastigheten blir Hemsö Fastighets AB som nu förvärvar samtliga aktier i projektbolaget. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde på omkring 800 miljoner kronor och innebär även att Hemsö svarar för projektets finansiering under byggtiden.

Hemsö blir långsiktig ägare och förvaltare av fastigheten och tillträder den 28 mars 2017. Hyresavtalet med högskolan löper på 20 år.

Pareto, som sedan 2015 varit delaktig i utvecklingsprojektet Campus Eskilstuna, har bl.a. ansvarat för finansiering och försäljning.

Affären har många likheter med det arbete Pareto gjorde i samband med att Linnéuniversitetet i Kalmar förvärvades av en handfull institutionella parter under hösten 2016.

”Vi tycker att det är intressant att jobba med den här typen av projekt tillsammans med institutionella investerare och ägare - intresset är fortsatt mycket stort” säger Stefan Gattberg, Head of Corporate Finance på Pareto Securities.

Affären slutförs under förutsättning att Mälardalens Högskola ger sitt slutliga godkännande.

För mer information, vänligen kontakta
Mats Carlsson, VD +46 8 402 50 00
Stefan Gattberg, Head of Corporate Finance +46 8 402 51 22

Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group. Pareto Securities is an independent investment bank focused on the Nordic market. Pareto Securities offers Nordic and non-Nordic institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, derivatives and fixed income instruments, equity research and advisory services within corporate finance. The Pareto Securities group has a total of more than 400 employees, with its headquarters in Oslo and offices in Sweden (Stockholm and Malmö), Norway, Denmark, Finland, United Kingdom, France, USA, Canada, Singapore and Australia.

Om oss

Pareto Securities is an independent full service investment bank with a leading position in the Nordic capital markets and a strong international presence within the energy sector. Pareto Securities AB offers Swedish and foreign institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, shares in SPV’s and fixed income instruments, wide coverage both within equity- and credit research. Furthermore, Pareto Securities corporate finance offers ECM, M&A and DCM services as well as arrangement and syndication of new investment projects, arrangement and syndication of sale and leaseback structures within real estate, infrastructure and shipping/offshore. Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group and is headquartered in Oslo, Norway, with more than 400 employees located in offices in Norway, Sweden, Denmark, Finland, United Kingdom, France, Germany, Switzerland, USA, Singapore and Australia.

Prenumerera

Dokument & länkar