Pareto Öhman publicerar årsredovisning 2012

Pareto Öhmans ABs årsredovisning 2012 finns nu tillgänglig på Pareto Öhmans hemsida www.paretosec.com.

För ytterligare information kontakta

Helena Johnson +46 8 402 50 00

 

Informationen offentliggörs utifrån reglerna i lagen om värdepappersmarknaden. Publicering skedde 29 april 2013 klockan 14.30.

 

 

Om Pareto Öhman AB

Pareto Öhman – en del av Pareto Securitiesgruppen

Pareto Öhman är en oberoende svensk investmentbank med fokus på den nordiska marknaden. Pareto Öhman erbjuder svenska och utländska institutioner, företag och privatpersoner investeringstjänster inom aktie- och derivatmäkleri, handel med räntebärande instrument, aktieanalys samt rådgivning inom corporate finance.

Pareto Securities AS är en oberoende nordisk aktör inom aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner. Pareto Securities AS har varit en ledande aktör i Norge inom dessa områden i över 10 år.

Pareto Securities har i och med förvärvet av E. Öhman J:or Fondkommission AB i september 2011 etablerat sig i Sverige. Bolaget kommer att vara känt under namnet ”Pareto Öhman”.

Pareto Securitiesgruppen har nu totalt ca 305 anställda med huvudkontor i Oslo och kontor i Stockholm, New York, Singapore, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och Rio de Janeiro.

 

Mer information om Pareto Securities finns på www.paretosec.com

Om oss

Pareto Securities is an independent full service investment bank with a leading position in the Nordic capital markets and a strong international presence within the energy sector. Pareto Securities AB offers Swedish and foreign institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, shares in SPV’s and fixed income instruments, wide coverage both within equity- and credit research. Furthermore, Pareto Securities corporate finance offers ECM, M&A and DCM services as well as arrangement and syndication of new investment projects, arrangement and syndication of sale and leaseback structures within real estate, infrastructure and shipping/offshore. Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group and is headquartered in Oslo, Norway, with more than 400 employees located in offices in Norway, Sweden, Denmark, Finland, United Kingdom, France, Germany, Switzerland, USA, Singapore and Australia.

Prenumerera