Energi- och kostnadseffektiv komfortkyla med rörskålar från Paroc

Långa kylledningar och ventilationskanaler kan ge stora energiförluster. Paroc, en av Europas ledande tillverkare av stenullsprodukter för bl a teknisk isolering har tagit fram ett informationsblad om kylisolering med rörskålar av stenull.

Kontor, affärer och offentliga byggnader är exempel på lokaler där behovet av uppvärmning är ganska litet. Problemen med att hålla temperaturen nere är desto större. Rör och kanaler för kyla skall inte enbart isoleras mot kondensutfällning. De behöver även isoleras för att undvika en uppvärmning av det kylda mediet. Att producera kyla är upp till tre gånger så dyrt som att producera värme!

En fullgod isolering i rätt tjocklek minimerar energibehovet och får kylan till rätt plats. Med rätt isolering går det att göra en besparing på upp till 50%. Paroc rekommenderar isolertjocklekar i minst serie 1 i AMA VVS & Kyl 12 för rör och minst 60 mm för kanaler vid isolering av komfortkyla.

www.paroc.se

Mer information: 
Johan Gustavsson, Teknisk rådgivare, Paroc Teknisk Isolering. Tel: 0500-46 91 44 
Maria Mehner, Communications and Marketing Manager, tfn 500-46 91 78 
Bilder för fri publicering: Åsa Eriksson, Communications Specialist. Tel: 0500-46 90 77Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2012 var EUR 430 miljoner och antalet anställda 1 990.

Taggar:

Om oss

Paroc är en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar. Under vår 80-åriga historia har vi byggt upp ett rykte för produkter med hög prestanda, teknisk expertis och hållbarhet hos småhusbyggare, arkitekter, entreprenörer, återförsäljare och industribyggare.Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 13 länder i Europa. År 2017 uppgick vår omsättning till 411 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 1 840. Paroc är en del av Owens Corning.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar