Åke Bengtsson blir ny CFO i PartnerTech

Åke Bengtsson blir ny CFO och administrativ chef i PartnerTech. Han efterträder Jonas Arkestad som enligt tidigare meddelande lämnar sin post för annan anställning.

Åke Bengtsson är 48 år och har lång erfarenhet från olika ledningsbefattningar inom ekonomiområdet i flera internationella företag. Han kommer närmast från Cardo Entrance Solutions, en division inom Cardo AB, där han är ekonomidirektör. Dessförinnan arbetade Åke som ekonomichef för den nordiska verksamheten inom Rexam Beverage Can. Han innehar en MBA-examen från Scandinavian International Management Institute i Köpenhamn.

Åke kommer att tillträda tjänsten så snart det är möjligt med hänsyn till sin nuvarande befattning.

För ytterligare information kontakta:
Leif Thorwaldsson, VD- och Koncernchef, Tel: 040-10 26 41
Marielle Noble, IR- och Kommunikationschef, Tel: 040-10 26 43

Om PartnerTech
PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har knappt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.se

PartnerTech AB, Organisationsnummer 556251-3308
Box 103, Industrigatan 2, 235 22 Vellinge

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som PartnerTech AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2011 kl. 08:00

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar