Delårsrapport januari - juni 2002

- Nettoomsättningen ökade till SEK 688,8 miljoner (599,6). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK - 34,1 miljoner (-27,3). - Resultatet per aktie efter full skatt var SEK - 2,49 (-2,51). - Kassaflödet, efter investeringar var positivt SEK 61,3 miljoner (- 33,4) - Soliditeten ökade till 40,7 procent (34,6). För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070- 678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 070-659 15 10. Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00060/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00060/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar